Studium k výkonu specializovaných činností - Prevence sociálně patologických jevů

Rozbalit vše

Program je určen pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s alespoň 2-letou pedagogickou praxí. Program je určen učitelům ke splnění kvalifikačních předpokladů stanovených § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, kteří jsou nebo chtějí být ve škole na pozici školního metodika prevence.

Cílem je získání vědomostí a dovedností projevujících se ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a poznatků ze současných výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. V konkrétní rovině pak získání kompetencí v oblasti metodické, koordinační, informační a poradenské činnosti v oblasti prevence sociálního a morálního rozvoje žáků.

(?)
11
Aktivní studenti
27
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Studium k výkonu specializovaných činností - Prevence sociálně patologických jevů
Zkratka: DVSOCPATOL
Kód: 7504R004
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta