Učitelství Výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ

Rozbalit vše

Program je v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Je určen absolventům magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ (příp. absolventům neučitelského odborného magisterského studia, kteří získali absolvováním doplňkového pedagogického studia kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupeň ZŠ nebo SŠ) k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět (výtvarná výchova) 2. stupně ZŠ dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Absolvent získá způsobilost vyučovat další aprobační předmět a to výtvarná výchova pro ZŠ.

Délka programu: 6 semestrů

(?)
1
Aktivní studenti
3

Specifikace oboru

Obor: Učitelství Výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ
Zkratka: DVDAPVV
Kód: DVDAPVV
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Akreditace: do 28. 6. 2020
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta

Garant: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.