Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurz

Rozbalit vše

Program je určen pro zájemce, kteří chtějí získat odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání behaviorálního technika podle § 29a zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a § 30a vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Absolventi programu získají předpoklady pro široké uplatnění v oblasti zdravotnictví a mohou pracovat pod odborným dohledem behaviorálního analytika nebo asistenta behaviorálního analytika v různých zdravotnických zařízeních ambulantního i lůžkového charakteru zaměřených na poskytování zdravotní a rehabilitační péče osobám s neurovývojovými poruchami.

Účastníci programu absolvují teoretickou výuku a praktické vyučování v rozsahu stanoveném akreditovaným vzdělávacím programem, odbornou praxi vč. odborné praxe v akreditovaném zařízení (smluvním zdravotnickém zařízení) v rozsahu 80 hodin (40 hodin odborné praxe a 40 hodin odborné praxe v akreditovaném zařízení). Odbornou praxi a odbornou praxi v akreditovaném zařízení si účastníci zajišťují a hradí samostatně. Náklady realizace praxe se obvykle pohybují mezi 5 000 a 15 000 Kč. Tyto náklady snáší účastníci programu a hradí je přímo poskytovateli praxe.

Program je ukončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické a teoretické části.

(?)
18
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurz
Zkratka: AKKBT
Kód: AKKBT
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta

Další informace

Garant(ka): Mgr. Zuzana Maštenová

Délka programu: 1 semestr