Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol pro přímou pedagogickou činnost ve školách a třídách zřízených pro žáky se SVP

Rozbalit vše

Program je určen pro absolventy magisterského studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ, učitelství pro 2. stupeň ZŠ, učitelství na SŠ a vychovatelství. Jeho cílem je připravit učitele pro výuku a speciálněpedagogickou činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) na ZŠ a SŠ (hlavního i speciálního vzdělávacího proudu) a pro podpůrnou práci nejen se žáky se SVP, ale i s pedagogy školy, kteří žáky se SVP vyučují.

(?)
12
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol pro přímou pedagogickou činnost ve školách a třídách zřízených pro žáky se SVP
Zkratka: DV19SPUCIT
Kód: DV19SPUCIT
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Akreditace: do 11. 12. 2022
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta

Další informace

Garant: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.