Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět

Rozbalit vše

Program je v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Je určen absolventům magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ (příp. absolventům neučitelského odborného magisterského studia, kteří získali absolvováním doplňkového pedagogického studia kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupeň ZŠ) k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět (výtvarná výchova) 2. stupně ZŠ dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Absolvent získá způsobilost vyučovat další aprobační předmět a to výtvarná výchova pro ZŠ.

(?)
0
Aktivní studenti
1
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět
Zkratka: DV19DAPVV
Kód: DV19DAPVV
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta