Učitelství základů společenských věd pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ

Rozbalit vše

Program je v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Je určen pro absolventy magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu občanská výchova na 2. stupeň ZŠ (příp. absolventy neučitelského odborného magisterského studia, kteří získali absolvováním doplňkového pedagogického studia kvalifikaci učitele občanské výchovy na 2. stupeň ZŠ) k rozšíření kvalifikace pro SŠ dle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Cílem programu je příprava kvalifikovaného učitele - odborníka v náročné multidisciplinární oblasti společenských věd s odpovídajícími odbornými znalostmi a dovednostmi s i s širokým společensko-kulturním přehledem. Dalším cílem je vybavit absolventy znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jejich občanské zapojení v životě demokratické společnosti. Tento cíl je současně východiskem pro další osobnostní a profesní rozvoj ve smyslu získávání praktický zkušeností z vyučování (popř. jiných sfér praxe) i dalšího kvalifikačního růstu. Absolvent bude plně kvalifikován k výkonu profese učitele základů společenských věd na středních školách.

(?)
7
Aktivní studenti
6

Specifikace oboru

Obor: Učitelství základů společenských věd pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ
Zkratka: DV19ZSSZSV
Kód: DV19ZSSZSV
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta

Další informace

Garant(ka): prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.

Délka programu: 2 semestry