Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy - způsobilost vyučovat další předmět - webinář

Rozbalit vše

Program je v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Je určen absolventům magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ (příp. absolventům neučitelského odborného magisterského studia, kteří získali absolvováním doplňkového pedagogického studia kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů na ZŠ nebo SŠ) k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět 2. stupně ZŠ.

(?)
24
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy - způsobilost vyučovat další předmět - webinář
Zkratka: DV22DAPCJ
Kód: DV22DAPCJ
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta

Garant(ka): PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

Délka programu: 4 semestry

Výuka bude probíhat ONLINE v aplikaci MS Teams synchronní formou (webináře, videokonference).

Bude probíhat v pátek od 8.00 vždy v pěti devadesátiminutových blocích (= v 10 výukových hodinách), po každém bloku bude pauza 30 minut, v poledne 60 minut "obědová" pauza. Výukový den bude rozdělen na 2 devadesátiminutové bloky + 3 devadesátiminutové bloky, nebo naopak (3 + 2). Výuka tedy bude v 6 nebo v 7 pátcích v semestru.

Přímý záznam z výuky pořizován nebude. Všem účastníkům bude poskytnuto dostatečné množství studijních opor v elektronické podobě.

Zkoušky a závěrečné zkoušky budou probíhat kontaktně – PREZENČNĚ.

Zkoušky budou probíhat většinou v pátek v dopoledních i dopoledních hodinách.