Průvodce tvorbou udržitelných řešení - od designového přemýšlení ke změně komplexních systémů

Rozbalit vše

Od brblání v hospodě u piva k hledání drobných nebo velkých problémů, které ve svém okolí vnímáte. Od snění o tom, co všechno byste rádi změnili, k prvním malým krůčkům, které ke změně povedou. Tenhle kurz je navržený tak, aby kdokoli, kdo má chuť a energii proměňovat věci, se kterými není spokojen nebo které si vysnil, našel cestu k proměně samotné. Aby přešel od povídání k akci a zkusil se zamyslet nad svým tématem do šířky i hloubky. Kurz je praktický, plný konkrétních cvičení, které lze snadno použít, příkladů provedených změn, kterými je možné se inspirovat. A jeho součástí je řada několik setkání, které odpoví na otázky, které si v průběhu kurzu budete klást.

(?)

Kurz cílí na lidi, kteří chtějí měnit prostředí, ve kterém se pohybují. Členy a členky komunit. Alternativní vzdělavatele a vzdělavatelky. Aktivisty a aktivistky, kteří/které chtějí tvořit. Lidi, kteří chtějí přejít od nápadů k jejich rozhýbání. Kteří si všímají potřeb ve svém okolí, ale nechtějí zůstat jen u toho, že si o nich budou povídat nad pivem nebo kafem.

(?)

Moduly kurzu:

Jsem designér - každý něco tvoří a je dobré to dělat vědomě (Roman H.)

Participativní přístup k designu je výhodný (Roman H.)

Láska k tématu, které řeším aneb od evidence based přístupu k intuici v designu a o designování s doménovou znalostí (Roman N.)

Cesta od human centered designu a design thinking k life / planet centered designu (Roman H.)

Za vším hledej systém - systémové přemýšlení a transition design (Roman N. / Roman H.)

(?)

Kurz úspěšně zakončí ti, kdo budou průběžně plnit úkoly a vypracují vlastní projekt / aktivitu

Další podmínkou je participace na společných online setkáních

Poslední podmínkou je účast na závěrečném online setkání s reflexí sebe jako tvůrce/tvůrkyně

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Průvodce tvorbou udržitelných řešení - od designového přemýšlení ke změně komplexních systémů
Zkratka: UDRZRES
Kód: UDRZRES
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta