Mindfulness: jak najít klid v uspěchaném světě

Rozbalit vše

Osmitýdenní kurz je komplexním úvodem do mindfulness pro ty, kteří hledají způsoby, jak zlepšit svou duševní pohodu, méně se stresovat a plně prožívat každodenní život. Kurz je založen na vědeckých důkazech v oblasti duševního zdraví.

Kurz se skládá z 8 lekcí po 90 minutách. Lekce probíhají formou interaktivních workshopů, které kombinují:

 • teoretický úvod: Seznámíte se koncepty mindfulness a kognitivně-behaviorálními principy fungování mysle. Získáte tak teoretické pozadí pro hlubší pochopení praxe mindfulness.

 • praktické cvičení: Pod vedením zkušeného lektora budete prozkoumávat různé techniky mindfulness meditace. Zažijete na vlastní kůži, jak mindfulness může ovlivnit vaše myšlení, emoce a chování.

 • diskuse a sdílení: V bezpečném a podporujícím prostředí budete mít možnost sdílet své zkušenosti s ostatními účastníky kurzu, klást otázky a navzájem se inspirovat.

Termíny: úterky, vždy 16:30 - 18:00.

 • 4. 6. 2024

 • 11. 6. 2024

 • 18. 6. 2024

 • 25. 6. 2024

 • 2. 7. 2024

 • 9. 7. 2024

 • 16. 7. 2024

 • 23. 7. 2024

 • 30. 7. 2024 (náhradní termín)

Místo: Univerzitní kampus Bohunice, Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky, pavilon A19, místnost 133.

Cena: 3900 Kč

Počet účastníku: maximum 15 (minimální počet účastníku pro otevření kurzu je 5).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • praktikovat techniky mindfulness meditace, která využívá dech a tělo jako kotvu ke zklidnění mysli a prohloubení vnímání přítomného okamžiku
 • vnímat fyziologické pochody stresu, naučené vzorce starostí a sebekritiky, které na pozadí stresu často číhají
 • reagovat na obtíže uvážlivě, zaměřovat se na to, co je pro vás důležité
 • přistupovat k sobě s větším přijímáním a laskavostí
 • všímavější komunikacie a budování hlubších vztahů
 • používat praktické nástroje sebepéče, pomáhající lépe zvládat náročné situace a dosahovat osobního rozkvětu
(?)
 • Bez profesního postavení
(?)

Kurz se skládá z 8 lekcí rozprostřených do 8 dnů, celkem 12 hodin. Účatník musí počítat s časovými nároky i mimo kurz samotný: "domácí cvičení" v podobě 20 minut meditace denně.

  Doporučená studijní literatura:

 • WILLIAMS, J. Mark G. a PENMAN, Danny. Všímavost: jak najít klid v uspěchaném světě. Olomouc: ANAG, 2014. ISBN 978-80-7263-906-9.

 • WILLIAMS, J. Mark G. a PENMAN, Danny. Mindfulness: a practical guide to finding peace in a frantic world. 10th anniversary edition. London: Piatkus, 2021. ISBN 9780749953089.

Podmínkou úspěšného absolvování je 100% účast.

(?)
8
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Mindfulness: jak najít klid v uspěchaném světě
Zkratka: MIND
Kód: C1098801
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání