Studium jednotlivých předmětů

Rozbalit vše

Nabídka zájmového studia jednotlivých předmětů je určena absolventům středních škol. Účastníci této formy celoživotního vzdělávání si mohou vybírat předměty z nabídky akreditovaných studijních programů Filozofické fakulty MU, zejména z kapacitně neomezených přednášek.

Studium probíhá podle rozvrhů vybraných předmětů a není časově omezeno. Uvedeným typem studia ovšem nelze získat akademický titul.

(?)

Studium jednotlivých předmětů je placené, cena činí 600 Kč za kredit. Před nákupem předmětu si nejprve ověřte, zda splňujete podmínky registrace předmětu (některé předměty jsou určeny pouze studentům vybraných oborů, jsou kapacitně omezeny či vyžadují specifický typ znalostí nebo dovedností). Následně podejte přihlášku ke studiu. Budete přijati automaticky a teprve poté si můžete zvolený předmět zakoupit.

(?)
27
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Studium jednotlivých předmětů
Zkratka: JP
Kód: 55555
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta