Výtvarná výchova

Rozbalit vše

Cílem studia je rozšířit odbornou personální základnu o pedagogy teoretiky, kteří budou rozvíjet a nově vytvářet teoretické zázemí oboru. Současně je doktorské studium prostorem pro organizaci konferencí, tvorbu oborové literatury, realizaci výzkumu a inovací.

(?)

Absolvent doktorského studia je teoretikem, který zpracovává aktuální podněty, neustále rozšiřuje svoje dovednosti a znalosti tvůrčím potenciálem objevuje pro obor nová výzkumná pole a je schopen aktivně zprostředkovat teoretickou reflexi pro praxi. Absolventi studia se úspěšně uplatňují na vysokých školách (např. MU, FUD UJEP Ústí n. Labem, PdF UK Bratislava, PdF OU Ostrava), v různých vzdělávacích zařízeních i ve výstavních institucích (např. Galerie mladých Brno, Moravská galerie v Brně). Podstatnou kompetencí je schopnost tvůrčí práce, aktivní zprostředkování umění, ale i reflexe vlastní umělecké tvorby.

(?)
0
Aktivní studenti
12

Specifikace oboru

Obor: Výtvarná výchova
Zkratka: VV
Kód: 7501V021
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7507 D-SPE Specializace v pedagogice