Učitelství chemie pro střední školy

Připravujeme učitele i pro vaše děti.

Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem tohoto studijního oboru je připravit absolventy s hlubokými znalostmi a dovednostmi k vyučování chemie na středních školách všech typů. Kromě pokročilých teoretických a praktických odborných poznatků studenti absolvují odborné pedagogické a didaktické předměty, zejména didaktiku chemie a souvislou pedagogickou praxi na střední škole pod vedením zkušených středoškolských učitelů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně provádět chemické experimenty a analyzovat jejich výsledky;
  • účelně používat zdroje chemických informací;
  • odhalovat a řešit chemické problémy v různých oblastech lidské činnosti;
  • bezpečně nakládat s chemickými látkami a dohlížet nad jejich použitím u chemické i laické veřejnosti;
  • si uvědomovat historické, společenské a environmentální aspekty chemického výzkumu a výroby;
  • navrhovat vhodné didaktické pomůcky pro vysvětlení chemických konceptů a teorií laické veřejnosti;
  • volit vhodné a správné metody k testování a vyhodnocování výukového procesu.
(?)

Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem chemie pro všechny typy středních škol.

(?)
  • Učitel střední školy
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat v obou oborech dvouoborového studia minimálně 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty jsou rovnoměrně rozděleny mezi oba studované obory, součástí studijního plánu jsou též povinné předměty pedagogicko-psychologického základu, přírodovědného a společenskovědního bloku univerzitního základu a pedagogická praxe. Diplomovou práci student volí vždy jen z jednoho oboru. Přesné rozdělení kreditů mezi povinné, povinně volitelné a volitelné předměty a doporučené studijní plány studenti naleznou ve studijním katalogu svého imatrikulačního ročníku.

(?)

Součástí studia jsou dvě pedagogické praxe z chemie, každá hodnocena 2 kredity. Pedagogickou praxi z chemie 1 student povinně absolvuje na vybraných brněnských středních školách, Pedagogickou praxi z chemie 2 pak může absolvovat na střední škole podle vlastního výběru. Během praxe je student veden zkušeným středoškolským učitelem a součástí praxe jsou náslechy, výstupy a aktivní účast na provozu školy.

(?)

Odborná státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: z chemie a didaktiky chemie. Pokud si student zvolil diplomovou práci z chemie, je součástí SZZ také její obhajoba. Povinnou součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž písemná zkouška z pedagogicko-psychologického základu.

(?)

Po absolvování magisterského studia může absolvent pokračovat v doktorském studiu.

(?)
0
Aktivní studenti
38

Specifikace oboru

Obor: Učitelství chemie pro střední školy
Zkratka: UCH
Kód: 7504T075
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1407 N-CH Chemie