EN

Geoinformatika a regionální rozvoj – Katalog oborů MU

Geoinformatika a regionální rozvoj

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
27

Specifikace oboru

Obor: Geoinformatika a regionální rozvoj
Zkratka: GIRR
Kód: 1302R003
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 15. 8. 2012
Program: B1305 B-AG Aplikovaná geografie