Regionální geografie a regionální rozvoj

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
83

Specifikace oboru

Obor: Regionální geografie a regionální rozvoj
Zkratka: RGRR
Kód: 1301T013
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 15. 8. 2012
Program: N1304 N-GK Geografie a kartografie