Sociální geografie

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
5

Specifikace oboru

Obor: Sociální geografie
Zkratka: SG
Kód: 1301T014
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 15. 8. 2012
Program: R1304 Rig-GK Geografie a kartografie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta