Regionální geografie a regionální rozvoj

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
10

Specifikace oboru

Obor: Regionální geografie a regionální rozvoj
Zkratka: RGRR
Kód: 1301T013
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 15. 8. 2012
Program: R1304 Rig-GK Geografie a kartografie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta