Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy

Když hudba zní, naslouchejme jí.

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia je získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v oborech hudební výchova, pedagogika a psychologie. Absolvent získá kompetence pedagogického asistenta pro hudební výchovu na základní škole.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • získat všeobecné kulturní vědomosti a dovednosti
  • získat odborné speciální hudební znalosti a dovednosti
  • získat edukační, výchovné a komunikační vědomosti a dovednosti s hudebním zaměřením
(?)

Absolventi oboru jsou profilováni k práci pedagogických asistentů učitele hudební výchovy na základní škole a instruktorů pro střediska volného času v oblasti umělecké.

(?)
  • Asistent pedagoga
(?)

Standardní doba programu činí 3 roky. Součástí studia je také výuka cizího jazyka, kde se předpokládá základní pokročilá znalost jednoho z jazyků, a to min. úroveň A2 (podle Evropského jednotného referenčního rámce), na kterou se ve výuce navazuje. Tato povinnost se netýká studentů, kteří studují cizí jazyk jako svůj studijní obor.

(?)

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce, je-li na KHV zadána.

Státní závěrečnou zkoušku tvoří teoretická a praktická část. Teoretická část obsahově čerpá z oblasti dějin hudby, hudební teorie, harmonie a hudebních forem, praktická část je zaměřena na hru na nástroj (klavír nebo housle) a hlasovou výchovu.

(?)

Absolvent bakalářského studia kombinace oborů pedagogického asistentství může pokračovat v navazujícím magisterském studiu kombinace studijních oborů Učitelství pro základní školy.

(?)
0
Aktivní studenti
63

Specifikace oboru

Obor: Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy
Zkratka: HV3
Kód: 7507R010
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice

Webové stránky Katedry hudební výchovy:

http://www.ped.muni.cz/wmus