EN

Muzeologická geologie – Katalog oborů MU

Muzeologická geologie

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Muzeologická geologie
Zkratka: MUZGE
Kód: 1201R011
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 15. 8. 2012
Program: B1201 B-GE Geologie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta