Hra na klavír se zaměřením na vzdělávání

Hledej svou duši mezi klávesami!

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studium je určeno absolventům středních škol s maturitou. Součástí studia je také výuka cizího jazyka, kde se předpokládá základní pokročilá znalost jednoho z jazyků, a to min. úroveň A2 (podle Evropského jednotného referenčního rámce), na kterou se ve výuce navazuje. Tato povinnost se netýká studentů, kteří studují cizí jazyk jako svůj studijní obor.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • disponovat základními teoretickými a praktickými znalostmi a dovednostmi na poli klavírní interpretace;
  • kompetentně vykonávat funkci asistenta učitele ve školách;
  • využít znalosti z oblasti historie a literatury nástroje;
  • demonstrovat základní schopnosti v oboru klavírní improvizace;
  • podílet se na realizaci komorní hudby.
(?)

Studiem bakalářského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako asistent pedagoga. Dále může absolvent působit v centrech volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

V bakalářském stupni jsou studenti připravováni v rámci studijního programu Specializace v pedagogice v kombinaci dvou oborů (Hra na klavír zaměřením na vzdělávání a Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání). Standardní doba studia oboru činí šest semestrů.

Nutnou podmínkou úspěšného absolvování studia je získání kreditů za absolvování předmětů v předepsané skladbě, v celkové hodnotě představující alespoň minimální kreditovou hodnotu studia. Celkem je třeba získat v bakalářském studiu 180 kreditů.

(?)

Učitelská profilace je tvořena pedagogicko-psychologickým modulem, oborovědidaktickou složkou a pedagogickými praxemi. Systém pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej nejprve na plnohodnotné zvládnutí role asistenta pedagoga. Výkon praxe je rozložen do dvou semestrů třetího ročníku studia.

(?)

Státní závěrečná zkouška prověří schopnost studenta realizovat rozsáhlejší koncertní vystoupení, orientovat se ve specifických interpretačních zvyklostech různých stylových období. Ověřuje znalosti z oblasti historické i soudobé klavírní literatury, schopnost studenta smysluplně diskutovat na téma klavírní tvorba.

Praktickou část reprezentuje absolventský koncert v rozsahu poloviny celovečerního programu, jehož realizací posluchač prokáže odpovídající interpretační úroveň pestrého stylového zaměření a předpoklady dalšího růstu interpretační vybavenosti.

Teoretickou částí je zkouška ze základní orientace ve způsobu práce s klavírní literaturou a z historie a literatury nástroje.

(?)

Bakalářské studium kombinace oborů se zaměřením na vzdělávání může pokračovat v navazujícím magisterském studiu kombinace studijních oborů Učitelství pro střední školy.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Hra na klavír se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: KL3S
Kód: 7504R231
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice

Doplňující údaje ke studiu oboru lze nalézt na stránkách Katedry hudební výchovy:

http://www.katedrahudebnivychovy.estranky.cz/

Nejčastěji zapisované předměty