Počítačové systémy a zpracování dat

Bezpečnost především.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Obor Počítačové systémy a zpracování dat orientuje studenta na znalost architektur, principů, metod navrhování a provozu systémů dle konkrétního zaměření. Zaměření Bezpečnost informačních technologií orientuje studenta především na znalosti bezpečnostních principů a technologií. Zaměření Databáze orientuje studenta na znalost architektury, principů a metod navrhování rozsáhlých integrovaných systémů pro zpracovaní dat. Zaměření Správa počítačových systémů orientuje studenta na znalost architektury, principů operací a zásad provozu počítačových systémů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět principům a architekturám počítačových systémů relevantních dané specializaci;
  • vysvětlit vzájemné vztahy a závislosti jednotlivých systémových komponent a jejich funkcí;
  • zohlednit relevantní informace pro analýzu systémových požadavků dle vybrané specializace;
  • navrhnout počítačové systémy relevantní dané specializaci;
  • aplikovat různé přístupy k práci s daty a/nebo počítačovými systémy podle daných potřeb.
(?)

Absolvent zaměření Bezpečnost informačních technologií je schopen působit především jako samostatný správce komplexně odpovědný za bezpečnost informačních systémů.

Absolvent zaměření Databáze je schopen působit především jako projektant databázových systémů, systémový programátor, nebo administrátor odpovědný za návrh a provoz databázových systémů.

Absolvent zaměření Správa počítačových systémů je schopen působit především jako systémový programátor, správce informačních systémů.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Studenti se při průchodu studiem mohou řídit studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Katalog obsahuje doporučený průchod studiem včetně volby povinně volitelných předmětů. Informace ze studijních katalogů jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na studijním oddělení nebo na stránkách fakulty, viz https://www.fi.muni.cz/katalog/.

(?)

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby bakalářské práce a ústního přezkoušení odborných znalostí. Ústní zkoušce předchází 30 minutová písemná příprava, během které si uchazeč vypracuje přípravu na dvě jemu přidělené otázky. Otázky jsou náhodně losované. Písemná příprava je přiložena k protokolu o státní zkoušce. Členové komise mohou při zkoušení pokládat doplňující dotazy k vypracované přípravě a k dalším tématům vylosovaných otázek. Celá zkouška (obhajoba i ústní zkoušení) trvá obvykle 30 minut, z toho přibližně polovinu zabírá obhajoba a polovinu zkoušení.

Více informací o státní závěrečné zkoušce a o otázkách lze nalézt na stránkách fakulty https://www.fi.muni.cz/studies/szz_bc/.

(?)

Absolvent může pokračovat studiem libovolného oboru navazujícího magisterského studia na fakultě informatiky. Na oborová specifika navazujících magisterských oborů je možné se připravit vhodnou volbou volných předmětů na bakalářském studiu.

(?)
0
Aktivní studenti
315

Specifikace oboru

Obor: Počítačové systémy a zpracování dat
Zkratka: PSZD
Kód: 1801R024
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1801 B-IN Informatika

Nejčastěji zapisované předměty