Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

R. Hamming: Cílem počítačového zpracování je pochopení podstaty, ne práce s čísly.

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Obor je zaměřen na získání pokročilých znalostí v oblasti umělé inteligence a řešení složitých problémů v nejrůznějších oblastech aplikované i teoretické informatiky. V rámci oboru lze studovat počítačové zpracování přirozeného jazyka, reprezentaci znalostí a jejich management, plánování a rozvrhování, agentní technologie, odvozování s neurčitostí, strojové učení a dolování z dat. S oblastí umělé inteligence úzce souvisí počítačové zpracování přirozeného jazyka (ZPJ), které věnuje pozornost "lidským" jazykům (čeština, angličtina, ...) v psané i mluvené podobě z pohledu informatiky.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • implementovat a efektivně využívat inteligentní systémy;
  • využívat metody strojového učení, reprezentace, zpracování a dolování znalostí, plánování a rozvrhování, agentních technologií a rozumět těmto metodám;
  • identifikovat problémy řešitelné pomocí technik umělé inteligence, volit a upravovat vhodné metody pro jejich řešení;
  • formalizovat daný problém v jazyce a struktuře zvolených metod a přístupů umělé inteligence;
  • navrhnout, uskutečnit a shrnout empirické vyhodnocení různých algoritmů pro danou formalizaci problému.
(?)

Absolventi oboru se mohou uplatnit v průmyslové praxi i v aplikovaném výzkumu např. v pozicích vyžadujících návrh inteligentních systémů, řízení a optimalizaci výrobních procesů nebo pokročilou analýzu dat.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Studenti se při průchodu studiem mohou řídit studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Katalog obsahuje doporučený průchod studiem včetně volby povinně volitelných předmětů. Informace ze studijních katalogů jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na studijním oddělení nebo na stránkách fakulty, viz https://www.fi.muni.cz/katalog/.

(?)

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby diplomové práce a ústního přezkoušení odborných, oborově specifických znalostí. K ústní zkoušce přistupuje student bez přípravy, během zkoušky uchazeč zodpoví na dvě až tři otázky položené zkušební komisí. Celá zkouška (obhajoba i ústní zkoušení) trvá obvykle 60 minut, z toho přibližně polovinu zabírá obhajoba diplomové práce a polovinu zkoušení. Více informací o státní závěrečné zkoušce a o otázkách lze nalézt na stránkách fakulty https://www.fi.muni.cz/studies/szz_mgr/.

(?)

Absolventi mohou pokračovat v doktorských studiích na Fakultě informatiky.

(?)
0
Aktivní studenti
56

Specifikace oboru

Obor: Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka
Zkratka: UMI
Kód: 1801T025
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1801 N-IN Informatika
Fakulta informatiky
Obor zajišťuje:
Fakulta informatiky
Garant oboru:
prof. PhDr. Karel Pala, CSc.