Algebra, teorie čísel a matematická logika

Radost z abstrakce

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Doktorské prezenční, angličtina, 4 roky 
Doktorské kombinované, angličtina, 4 roky 
Rozbalit vše

Studium připravuje na samostatnou vědeckou práci v matematice. Prohlubuje znalosti studentů, zejména ve zvoleném oboru výzkumu. Pod vedením školitele jsou studenti seznamováni se základními metodami a postupy vědecké práce v matematice. Pozornost je věnována i přípravě na pedagogickou práci na vysokých školách. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu a je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Pokračovat v akademické kariéře v České republice, či v zahraničí.
  • Vyučovat matematiku na vysoké škole.
  • Vědecky pracovat v matematice na výzkumném pracovišti.
(?)

Absolvent studia získá hluboké znalosti problematiky ve specializovaném směru, ve kterém zpracoval disertační práci. Má také dobrý přehled o celém studijním oboru. Je schopen formulovat a řešit vědecké problémy ve studijním oboru a v aplikačních disciplinách které s ním souvisí. Má požadované předpoklady uplatnit se na vysokých školách, v Akademii věd ČR i v rezortních a vědeckých ústavech v České republice i v zahraničí.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři roky. Probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce.

Student absolvuje tyto disciplíny:

- předměty zaměřené na rozšíření znalostí vědního oboru a

koncipované jako nástavba magisterského studia;

- předměty prohlubující znalosti specializovaných partií oboru;

- odborné semináře;

- pomoc při zajišťování praktické výuky.

(?)

Není požadovaná.

(?)

Státní doktorská zkouška je ústní a student si vybere tři z šesti okruhů vymezených na

http://www.math.muni.cz/pro-studenty/studium-doktorske-studium/slozeni-oborovych-komisi/134-algebra-teorie-cisel-matematicka-logika.html

(?)
0
Aktivní studenti
5

Specifikace oboru

Obor: Algebra, teorie čísel a matematická logika
Zkratka: ALGB
Kód: 1101V005
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1102 D-MA4 Matematika (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta