Geometrie, topologie a globální analýza (angl.)

Rozbalit vše

Doktorský studijní program v tomto oboru je zaměřen na studium diferenciální geometrie, globální analýzy a algebraické topologie. Podle tématu dizertační práce se student samostatně věnuje některé z těchto disciplín hlouběji. Důležitou součástí studia je samostatná tvůrčí práce. Cílem studia je sepsání dizertační práce, která obsahuje nové výsledky publikované v odborných časopisech. K tomu je nezbytné osvojit si takové znalosti, které umožní proniknout hluboko do tématiky dizertační práce a současně získat širší přehled v diferenciální a algebraické topologii.

Studium připravuje na samostatnou vědeckou práci v matematice nebo na sofistikované využívání matematiky v oborech jiných. Prohlubuje znalosti studentů, zejména ve zvoleném oboru výzkumu. Pod vedením školitele jsou studenti seznamováni se základními metodami a postupy vědecké práce v matematice. Pozornost je věnována i přípravě na pedagogickou práci na vysokých školách.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné tvůrčí práce v matematice nebo jejích aplikacích;
  • získané výsledky publikovat v zahraničních recenzovaných časopisech a prezentovat je na mezinárodních konferencích.
(?)

Absolvent je schopen se dobře orientovat v úzkém oboru své specializace. Má schopnosti k samostatné vědecké práci. Absolventi najdou uplatnění zejména v základním a aplikovaném výzkumu a na vysokých školách.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu.

(?)

Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Geometrie, topologie a globální analýza (angl.)
Zkratka: GEOTA
Kód: 1101V012
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1102 D-MA4 Matematika (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta