Učitelství estetické výchovy pro střední školy

Rozbalit vše

Posluchači budou podrobně obeznámeni s rozličnými disciplínami a subdisciplínami studia věd o umění: s obecnou sociologií, se sociologií kultury a umění, s teorií umění a estetikou a s filozofií dějin umění. Kromě historicky a teoreticky koncipovaných vědomostí získají také přehled o nejnovějších jevech v oboru, jako je populární kultura, masová média, reklama, kulturní průmysl nebo praxeologie kulturních institucí. Pedagogický přehled, schopnosti a dovednosti zajistí kursy obecné pedagogiky, psychologie pro učitele, obecné didaktiky a didaktiky estetické výchovy. Součástí studia oboru bude i pedagogická praxe.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • zvládnout a rozvíjet požadavky kladené současnou pedagogikou v oblasti estetické výchovy, kultury a umění
  • vyučovat předměty v této oblasti a bude schopen podílet se na tvorbě a rozvoji školních vzdělávacích programů, případně dalších koncepčních dokumentů školy.
  • použít znalost rozličných aspektů fenoménu umění, kultury a jejich teoretické reflexe, předpokládá se také schopnost individuálního výzkumu a publikační praxe v oblastech estetické výchovy, věd o umění i obecné pedagogiky.
(?)

Vhodným uplatněním absolventa oboru budou školy, jejichž záměrem je reforma a růst kvality výuky v dané oblasti. Detailní znalost současné kulturní a vzdělávací praxe, jakož i manažerských a institucionálních aspektů vzdělávání, umožní absolventům odvádět záhy po absolutoriu kvalitní práci ve vedoucích funkcích, plně v souladu se současnými požadavky MŠMT.

(?)
0
Aktivní studenti
125

Specifikace oboru

Obor: Učitelství estetické výchovy pro střední školy
Zkratka: EVU
Kód: 7504T305
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7504 N-SS Učitelství pro střední školy