Radiologický asistent

Jak pomocí ionizujícího záření pomoci nemocnému člověku

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Zajímá vás, jak funguje nukleární medicína, radiační onkologie a radiodiagnostika? Na Masarykově univerzitě získáte potřebné znalosti. Studijní obor Radiologický asistent vás naučí, jak bezpečně pracovat se zdroji ionizujícího záření a jak je aplikovat tak, aby jich bylo maximálně využito. Naučíte se, jak fungují zobrazovací metody i co je to terapie ionizujícím zářením. Dozvíte se základní principy radiobiologické interakce.

Obor Radiologický asistent se jako jediný obor zaměřuje na znalosti radiační ochrany při aplikaci ionizujícího záření v medicíně. Stanete se odborníky pro zobrazovací a léčebné metody v radiologii a budete nezastupitelným článkem v ošetřovatelském procesu při nakládání se zdroji ionizujícího záření. Budete schopni zobrazování s pomocí záření neionizujícího v celém spektru elektromagnetického vlnění používaného v medicíně.

Výhodou našeho studijního oboru je těsné sepětí s praxí a velká společenská potřeba našich absolventů. Všichni absolventi, kteří budou mít zájem, najdou uplatnění na trhu práce v oboru.

Průběh studia

Studium trvá šest semestrů. První dva semestry budete prohlubovat své teoretické znalosti z fyziky a naučíte se základní znalosti z biologie člověka nutné pro zapojení do ošetřovatelského procesu v oblasti nelékařské péče. Následující 4 semestry vám pak umožní naučit se především praktickým návykům a dovednostem nutným ke zvládnutí všech činností profese Radiologický asistent.

Jako absolvent oboru se uplatníte ve všech typech zdravotnických zařízení, kde je jakékoli oddělení zabývající se některým odvětvím Radiologie, jako například Radiodiagnostika, Radiační onkologie nebo Nukleární medicína.

Je studium oboru pro vás?

- Chcete pomáhat druhým?

- Jste pečliví a máte rádi fyziku?

- Rádi pracujete v kolektivu?

- Lákají vás radiologické zobrazovací metody?

- Zajímají vás terapeutické metody?

Ke studiu musíte být zdravotně způsobilý, musíte mít schopnost pracovat se zdroji ionizujícího záření. Pro vykonávání praxe je nezbytnou součástí empatie s nemocným člověkem. Studium je náročné, dává dohromady znalosti z fyziky a medicíny s vyspělou technikou, kterou se budete muset během studia naučit ovládat.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • zajišťovat specifickou ošetřovatelskou péči na radiologických pracovištích;
  • odborně a eticky přistupovat k pacientům;
  • aplikovat ionizující záření jak při radiodiagnostických vyšetření, tak při výkonech v nukleární medicíně a radiační onkologii.
  • pozitivní seberealizace, sebevýchovy, sebevzdělávání a sebereflexe.
(?)

Absolvent studijního oboru se uplatní jako radiologický asistent ve všech zdravotnických zařízeních, kde jsou nějaká oddělení radiodiagnostická, radioonkologická nebo oddělení nukleární medicíny. Bude poskytovat specifickou ošetřovatelskou péči ve svém oboru.

(?)
  • Radiologický asistent
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 180 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k bakalářské práci).

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Součástí studia je povinná letní praxe. Konkrétně o prázdninách po druhém a čtvrtém semestru. Budete ji vykonávat ve vybraném zdravotnickém zařízení pod vedení profesně zdatného lektora z řad radiologických asistentů.

Praxe zahrnuje:

- týden na oddělení nukleární medicíny

- týden na oddělení radiační onkologie

- dva týdny na příslušném radiologickém oddělení

Během praxe se naučíte ovládat všechny běžné v klinické praxi dostupné radiologické přístroje. Dozvíte se základní technické aspekty jejich funkce, naučíte se je využívat ve prospěch pacienta a jeho zdraví. Naučíte se komunikovat s pacienty v rámci profesního zaměření.

(?)

1. Vypracování a obhájení bakalářské práce na odborné zadané téma před komisí jmenovanou na státní závěrečné zkoušky.

2. Složení státní závěrečné zkoušky, tvořené z odpovědí na tři otázky, z Radiodiagnostiky, Nukleární medicíny a Radiační onkologie.

Zkouška prověří studentovy znalosti, kterých nabyl během studia a prokáže jejich hloubku.

(?)

V dnešní době není možné žádné navazující studium v oboru. Radiologický asistent končí na nejnižším stupni akademického vzdělání, tedy bakalářském.

(?)
0
Aktivní studenti
226

Specifikace oboru

Obor: Radiologický asistent
Zkratka: RA
Kód: 5345R010
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B5345 B-SZ Specializace ve zdravotnictví

Nejčastěji zapisované předměty