Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Hematologie

LF DHEM Hematologie
Název anglicky: Hematology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-ONHE Onkologie a hematologie

Předseda

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
FN Olomouc
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.
VFU Brno
doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D.
LF UP v Olomouci