Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Vnitřní nemoci

LF DVNIN Vnitřní nemoci
Název anglicky: Internal Diseases
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-VNIT Vnitřní lékařství