Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Lékařská fyzika

Název anglicky: Medical Physics
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-ZOBR Zobrazovací metody a lékařská fyzika

Předseda

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

Externí členové

prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
LF UP v Olomouci
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
FEKT VUT v Brně