Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Otorinolaryngologie

Název anglicky: Otorinolaryngology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-STOM Stomatologie a otorinolaryngologie

Předseda

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA
I. LF UK v Praze
doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
I. LF UK v Praze v Praze
prof. MUDr. Milan Profant
Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA
FN Plzeň
prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.
LF UP v Olomouci