Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Ecology Committee

PřF EKOLA Ecology
Název anglicky: Ecology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEBA_ Ecological and Evolutionary Biology

Předseda

prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
FPV UMB Banská Bystrica
doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové
prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
PřF OU Ostrava
prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
PřF JU České Budějovice