Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Parasitology Committee

PřF PARAA Parasitology
Název anglicky: Parasitology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEBA_ Ecological and Evolutionary Biology

Předseda

prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.

Externí členové

Joëlle,Marie,Chantal Goüy de Bellocq Feuquieres, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
PřF UK Praha
doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.
Parazitologický ústav AV ČR
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.
Parazitologický ústav AV ČR