Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

LF D-BIOM_A Biomedical Sciences
Název anglicky: Biomedical Sciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Oborová rada: Biomedical sciences


Předseda

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Externí členové

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
LF UP v Olomouci
Mgr. Jan Frič, Ph.D.
Centrum translační medicíny, FNUSA ICRC