Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Biochemistry and Molecular Biology

Název anglicky: Biochemistry and Molecular Biology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-BIOM_A Biomedical Sciences

Předseda

prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.
Lékařská fakulta UP v Olomouci
doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
Lékařská fakulta UP v Olomouci
Giancarlo Forte, Ph.D.
FNUSA v Brně, ICRC
Mgr. Jan Frič, Ph.D.
Centrum translační medicíny, FNUSA ICRC
prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.
VFU Brno
Manlio Vinciguerra, PhD.