Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Physiology

LF DPHYP Physiology
Název anglicky: Physiology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-PATFYZ_A Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry

Předseda

prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
FEKT VUT v Brně
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.