Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF D-GEJA_ Germánské jazyky
Název anglicky: Germanic Languages
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2026
Garant: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

Oborová rada

Předseda

doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

Externí členové

doc. Mgr. Hana Bergerová, Dr.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Slezská univerzita v Opavě
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Ostravská univerzita