Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Hematology

LF DHEMAP Hematology
Název anglicky: Hematology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-ONHE_A Oncology and Hematology

Předseda

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
FN Olomouc
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.
VFU Brno
doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D.
LF UP v Olomouci