Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Doctoral committee: General psychology

FSS DPSYAJ01 General psychology
Název anglicky: General psychology
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FSS D-PSYAJ_ Psychology
FSS DPSYAJ02 General psychology
Název anglicky: General psychology
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FSS D-PSYAJ_ Psychology

Předseda

doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.

Externí členové

prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno