Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

PřF D-CHEA_ Chemistry
Název anglicky: Chemistry
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2029
Garant: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Oborová rada

Předseda

prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Externí členové

prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.
Vysoká škola chemicko-technologická Praha
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Přírodovědecká fakulta UK Praha
prof. RNDr. František Krčma, Ph.D.
CHF VUT, Brno
doc. RNDr. Michal Roth, CSc.
Ústav analytické chemia AV ČR Brno
prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
VŠCHT Praha
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
CATRIN, UP Olomouc