Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: International Commercial Law Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Programová rada


Předseda

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

JUDr. Veronika Smržová, Ph.D., LL.M.

Studentští členové

Aleš Horký
PhDr. Dagmar Vincze, Ph.D.