Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: International Commercial Law Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Programová rada

Předseda

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

JUDr. Veronika Smržová, Ph.D., LL.M.

Studentští členové

PhDr. Zdeněk Rybář, MBA