Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.

Programová rada

Předseda

doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Dalibor Kott

Studentští členové

Bc. Filip Versteeg