Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF B-DST_ Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
FF N-DST_ Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History (MA)
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

Společná programová rada

Předseda

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Aleš Homola
Národní památkový ústav

Studentští členové

Bc. Michal Musil
Bc. Robin Škrabal