Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF B-HI_ Historie
Název anglicky: History
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
FF N-HI_ Historie
Název anglicky: History
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

PhDr. Jan Břečka
Moravské zemské muzeum

Studentští členové

Mgr. Martina Babinčáková
Bc. Roman Jaroš