Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF B-HI_ Historie
Název anglicky: History
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
FF N-HI_ Historie
Název anglicky: History
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.

Společná programová rada


Předseda

prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

PhDr. Jan Břečka
Moravské zemské muzeum

Studentští členové

Mgr. et Mgr. Stanislav Hasil
Bc. Lucie Machalová
Pavel Štěpán