Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF N-RL_ Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024
Garant: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Lucie Čechovská
NESEHNUTÍ

Studentští členové

Bc. Petra Houserová