Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Legal Theory and Public Affairs
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2025
Garant: doc. JUDr. Martin Hapla, Ph.D.

Oborová rada

Předseda

doc. JUDr. Martin Hapla, Ph.D.