Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Legal Theory and Public Affairs
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2025
Garant: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Oborová rada

Předseda

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Externí členové

Mgr. Petr Agha, Ph.D., LL.M.
Univerzita Karlova
prof. Emilios Christodoulidis
University of Glasgow
doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.
Slovenská akadémia ved