Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF B-VH_ Hudební věda
Název anglicky: Musicology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
FF N-VH_ Hudební věda
Název anglicky: Musicology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Irena Veselá, Ph.D.
Moravská zemská knihovna