Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF B-VH_ Hudební věda
Název anglicky: Musicology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
FF N-VH_ Hudební věda
Název anglicky: Musicology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Irena Veselá, Ph.D.
Moravská zemská knihovna

Studentští členové

Bc. Veronika Gašparová, DiS.
Bc. Anna Urbaničová