Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Arts and Visual Arts for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.
Název anglicky: Gallery Education and Arts Facilitation
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Arts and Visual Creative Works
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.