Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FSS B-SPR Sociální práce
Název anglicky: Social Work
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
FSS N-SPR Sociální práce
Název anglicky: Social Work
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Bc. Karel Kosina
Mgr. Ladislav Ptáček, DiS.

Studentští členové

Bc. Magdalena Rajdlová
Anna Stezková