Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Programová rada

Předseda

prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

RNDr. Josef Pitner, Ph.D.

Studentští členové

Arzu Maharramova