Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: English-language Translation
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.

Programová rada

Předseda

doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Alena Tomešová
Absolventka

Studentští členové

Bc. Nela Kolčáková