Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Theory and performing Practice of Ancient Music
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.

Programová rada

Předseda

prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.

Interní členové

PhDr. Petr Macek, Ph.D.
doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Irena Veselá, Ph.D.
Moravská zemská knihovna

Studentští členové

Bc. Barbora Hrabčíková